"Tudás-Vár" Navigátor nyári egyetem 2019

"Tudás-Vár" Navigátor nyári egyetem 2019

A Miskolci Egyetem megkezdte az EFOP-3.4.4-16-2017-00008 kódszámú, "A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban" című pályázat megvalósítását. Ennek keretében került megszervezésre a "Tudás-Vár" Navigátor nyári egyetem, mely egy egyhetes ingyenes programlehetőség a felsőoktatásba potenciálisan jelentkező fiatalok számára.

A "Tudás-Vár" Navigátor nyári egyetem (tábor) megszervezését és lebonyolítását az iskoláskorúak informatikai oktatásában jelentős tapasztalattal rendelkező Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter végezte. A nyári egyetemen délelőttönként Lego Mindstrorms EV3 robot és Scratch programozással valamint mobil applikáció fejlesztéssel ismerkedhettek meg a tanulók, délután sportfoglalkozások, lézerharc és a Miskolci Egyetem környezetének és hagyományainak megismerése szerepelt a programban.

A tematikát a gyerekek életkorának megfelelően alakítottuk ki, a foglalkozásokat képzett szakemberek, pedagógusok koordinálták. A táborban részt vevő gyerekek kiválasztására saját iskolájuk pedagógusaikat kértük fel, biztosítva, hogy az arra érdemes tanulók jussanak ehhez a ritka lehetőséghez. Szerettük volna, ha olyan tehetséges diákok vehetnének részt a nyári egyetemen,- jutalom gyanánt- akik jó képességű, az informatika iránt érdeklődő tanulók.

A tábornak a Miskolci Egyetem Informatikai Intézete adott otthont, ahol hétfőtől péntekig, 8-tól 16 óráig, napi 3x étkezéssel vártuk a résztvevőket. A diákok étkezéséről a Gasztroműhely gondoskodott!


×