Clusterix 2.0

 Új innovációs modellekre szükség van a globalizáció és digitalizáció korában, amely magában hordozza az értékláncok és az üzleti modellek gyors változását. A döntéshozók számára fontos ezeknek az új modelleknek a megismerése annak érdekében, hogy képesek legyenek gyors, hatékony és rugalmas támogatást nyújtani a feltörekvő iparágak szereplői számára annak érdekében, hogy a régió versenyképes maradjon, versenyképessé váljon globális szinten.

A ClusteriX 2.0. célja a politikai eszközök fejlesztése, mely a klaszterek innovációs kapacitásának jobb kihasználása által könnyíti meg ezeket az eljárásokat: a kiegészítő kompetenciákra történő összpontosítása, új innovációs modellek megismerése és fejlesztése, stratégiai klaszterpartnerségek operatív végrehajtása által.

Legfőbb outputok: 32 „policy learning” esemény lebonyolítása, minimum 20 jógyakorlat beazonosítása, elemzése és megosztása, 10 akcióterv kifejlesztése és kidolgozása és minimum 50 média megjelenés. Közvetlen kedvezményezettnek lehet tekinteni legalább 50 embert, akik az irányító hatóságok, közreműködő és végrehajtó szervezetek, különböző helyi/regionális/nemzeti szintek érintettjei közül kerülnek ki, akik a nemzetközi tapasztalatcseréknek köszönhetően fejleszthetik a szakmai kompetenciájukat. A politikai eszközök javítása révén (9 Strukturális Alap, 1 regionális) vállalatok, kutató intézetek és egyéb innovációs szereplők közvetetten hasznosulnak a ClusteriX 2.0. projekt eredményeiből.

web: www.interregeurope.eu/clusterix2

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4461256

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek