Tudás-vár Navigátor nyári egyetem 2017

A Miskolci Egyetem EFOP-3.4.4-16-2017-00008 kódszámú, "A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban" című pályázat megvalósításának első állomása a "Tudás-Vár" Navigátor nyári egyetem volt, mely egy egyhetes ingyenes programlehetőség a felsőoktatásba potenciálisan jelentkező fiatalok számára.

A "Tudás-Vár" Navigátor nyári egyetem (tábor) megszervezését és lebonyolítását az iskoláskorúak informatikai oktatásában jelentős tapasztalattal rendelkező Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter nyerte el.

A tábornak a Miskolci Egyetem Informatikai Intézete adott otthont, ahol 3 héten át hétfőtől péntekig, napi 3x étkezéssel vártuk a résztvevőket, melyen turnusonként 40 fő vett részt. Minden szükséges eszközt az Infoklaszter és a Miskolci Egyetem bocsájtott a résztvevők rendelkezésére.

Elsősorban Miskolc város azon iskoláiból vártuk a gyerekeket, amely intézmények együttműködési megállapodást kötöttek a Miskolci Egyetemmel, de természetesen a többi általános- és középiskola tanulóinak is lehetősége nyílt bekapcsolódni a nyári egyetem programjaiba.

A táborban részt vevő gyerekek kiválasztására saját iskolájuk pedagógusaikat kértük fel, biztosítva, hogy az arra érdemes tanulók jussanak ehhez a ritka lehetőséghez. Szerettük volna, ha olyan tehetséges diákok vehettek volna részt a nyári egyetemen,- jutalom gyanánt - akik jó képességű, az informatika iránt érdeklődő tanulók. A kiválasztott gyermekek névsorát és adatait tehát az iskolájukból kaptuk meg.

Az volt a célunk, hogy a táborba azok a tehetséges diákok jussanak el, akiknek esetleg a szülei egy hasonló tábort nem tudnának finanszírozni.

Kiemelten fontosnak tartottuk, hogy lányok is részt vegyenek a nyári egyetemen, az IT szektorban jelenleg fejlesztőként dolgozó női programozók alacsony százalékaránya miatt. Szeretnénk a lányok körében is népszerűsíteni a jelenleg alulreprezentált szakokat.

2017.07.24.-07.28-ig a 6.-8. évfolyamos, 2017.07.31.-08.04.-ig a 9.-10. évfolyamos és 2017.08.07.-08.11.-ig a 11.-12. évfolyamos diákokat vártuk. A legutolsó turnusban 13. évfolyamos érettségizett, de még a közoktatásban tanuló fiatalok is részt vettek, a partneriskolák képzési struktúrájából kifolyólag.

A 2017 nyarán megrendezett Tudás-Vár Navigátor nyári egyetemen összesen 120 diák vett részt, az Avasi Gimnázium, a Földes Ferenc Gimnázium, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, a Lévay József Református Gimnázium, a Herman Ottó Gimnázium, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, a Zrínyi Ilona Gimnázium, a Diósgyőri Gimnázium, a Kós Károly Építőipari Szakgimnázium, az Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnázium, valamint a Szilágyi Dezső Általános Iskola, a Jókai Mór Református Általános Iskola és a Fazekas Utcai Általános Iskola tanulói.

A délelőtt minden korcsoportban programozással telt. A feladatokat korosztályoknak megfelelően alakították ki a diákokkal foglalkozó mentorok. Minden korcsoportban 3-3 informatikus végzettségű pedagógus illetve a Miskolci Egyetem BSc illetve MSc programtervező informatikus hallgatói oktatták a diákokat. A tanulók a nyári egyetem során Lego Mindstorms EV3 robotok segítségével sajátíthatták el a grafikus programozási nyelvek és a vezérléstechnika alapjait. A diákok matematika, fizika és informatika órán tanult ismereteire alapozva az egyszerű mozgásoktól kezdve, a vonalkövetésen és a robot-lottósorsoláson át robot szumót is tudtak programozni a kurzus végén. A Scratch programozás alapjait is elsajátították a diákok, melynek nagy előnye, hogy a programozással még csak ismerkedő tanulók is könnyedén alkothattak animációkat, játékokat. A Scratchben a programozás meglehetősen egyszerű, érdekes és látványos.

A legnagyobbak az app inventor program segítségével a turnus végére ötletes, jól működő alkalmazások alapprototípusát fejlesztették Android mobilplatformra, ehhez Androidos eszközt kértünk a diákoktól, amin futtatható volt az elkészült program.

A Miskolci Egyetemen általános- és középiskolásoknak tartott nyári egyetemen a jövő egyetemistái számára minden turnusban helyet kapott az egyetem bemutatása, ahol a jelenlegi egyetemisták egy gépészmérnök és egy duális mérnökinformatikus hallgató, mutatták be a campust a nyári egyetemen résztvevőknek. A programban szerepelt:

-       Campus bemutatása, épületek, könyvtár, klubok, sportlétesítmények

-       Informatikai Intézet bemutatása- elektromos autó, 3D nyomtató

-       Selmeci hagyományok

A napi programokban az agyat tornáztató feladatok mellett helyet kapott a sport is: az egyetemi komplexum lehetőségeit kihasználva a délutáni időszakban versenyekkel, vetélkedőkkel tettük színesebbé és egészségesebbé a Nyári Egyetemen eltöltött időt. Testnevelő kollégák bevonásával a diákok életkori sajátosságainak figyelembe vételével alakítottuk ki a sport programokat. Foci, röplabda, floorball, pétanque és a diákok nagy kedvence a lézerharc is szerepelt a programban.

A diákok, szüleik és iskoláik pozitív visszajelzése alapján rendkívül jól sikerültek a táborok, a tanulók jövőre is szívesen részt vennének a Tudás-Vár Navigátor nyári egyetemen. Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy a hogy a diákok passzív felhasználóból, aktív alkotókká váljanak a programozás segítségével, hiszen egyre több szakma követeli meg, hogy a szakember alapszinten tudjon programozni. A programozás pedig ma már nem valami különös, távoli szakma, hanem egy eszköz.

https://www.facebook.com/pg/Infoklaszter/photos/?tab=album&album_id=1843038652378296 6.-8- évfolyam 2017

https://www.facebook.com/pg/Infoklaszter/photos/?tab=album&album_id=1850318868316941 9.-10. évfolyam 2017

https://www.facebook.com/pg/Infoklaszter/photos/?tab=album&album_id=1854938451188316  11.-12. évfolyam 2017