Partnerek

INNOSKART IKT Klaszter

Az Innoskart IKt Klaszter bemutatása

Az INNOSKART IKT Klaszter jelenleg több mint 40 KKV tagvállalat, együttműködő szolgáltatók és kapcsolódó intézmények, egyetemek és kutatóintézetek hálózata. Azzal a céllal jött létre a Közép-dunántúli Régióban, 2006 júliusában, hogy alapvetően az informatikai területen működő kis- és középvállalkozások magas hozzáadott értékű, exportorientált és innovatív hálózati tevékenységét ösztönözze. Cél volt ezen kívül az is, hogy a kooperáció erősítésével a vállalatok, kutatóhelyek, egyetemek és a hídképző szervezetek, önkormányzatok, valamint külpiaci megjelenést támogató szervezetek közötti partnerséget fejlessze.

Napjainkra a klaszter vezetésének stratégiai döntése értelmében a klaszterfejlesztés és a tagfelvétel meghatározó szempontja már nem elsősorban az IKT-orientált bővülés, hanem célunk az iparágak közötti együttműködések ösztönzése, azaz más kapcsolódó iparágak vállalkozásainak bevonása, pl. ipari automatizálás, szerszámgyártás, csomagolóipar, festékgyártás területről.

Az INNOSKART, mint minősített innovációs klaszter, tagjainak magas hozzáadott értéket képviselő innovációs együttműködésével proaktív szereplője a hazai- és nemzetközi klaszterek közti együttműködéseknek.

Csatlakozz és légy tag

Részletek